logocancosta

Més de 90 anys al teu servei

Aspectes Legals

     

     A Ca’n Costa, nom oficial Talleres Metalurgicos Costa S.A., CIF A07048887, tractem la informació que ens facilita per a oferir-li el servei sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per la qual les dades foren recavades.

     Les dades no es cediran a tercers si no és perquè n’existeixi una obligació legal.

    Vostè té dret a obtenir informació sobre si a Talleres Metalurgicos Costa S.A. estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament a Talleres Metalurgicos Costa S.A., C/ Juan Lliteras 60-62, 07500 Manacor, Illes Balears, o a la direcció de correu electrònic cancosta@cancosta.es, adjuntant copia del seu DNI o document equivalent.

     També, i especialment si considera que els seus drets no han estat satisfets plenament, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a tals efectes a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

TM Costa SA | 2020